Индустријски механичар

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

Стручне компетенције-дужности овог образовног профила су: спровођење техничко- технолошке припреме за одржавање индустријских машина, обављање превентивног и корективног одржавања индустријских машина, машинска обрада једноставних делова и монтажа подсклопова индустријских машина, осигурање квалитета рада при одржавању индустријских машина и осигурање безбедности на раду, личне заштите и заштите животне средине при одржавању индустријских машина.

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * * *
5. Историја *
6. Рачунарство и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и заштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Грађанско васпитање/ Верска настава * * *
11. Изборни предмет према програму образовног профила * *
12. Техничко цртање *
13. Машински материјали *
14. Техничка механика *
15. Основе електротехнике и електронике *
16. Машински елементи *
17. Хидраулика и пнеуматика *
18. Технологија ручне и машинске обраде *
19. Технологија машинске обраде *
20. Одржавање индустријских машина * *
21. Ручна и машинска обрада *
22. Одржавање и монтажа * *
23. Предузетништво *


Назад на списак образовних профила