Историјат

Оснивање и развој Машинске школе Ниш
Потреба за стручним кадровима за железничку радионицу и ложионицу у Нишу довела је до иницијативе Железничке радионице и Генералне дирекције железничких радионица и одлуке Министарства железница да се у Нишу отвори Железничка занатлијска школа која је почела са радом 01.09.1923. године. Временом је прерасла у Железничку индустријску школу (ЖИШ) из које су излазила кадрови како за потребе железнице тако и за друга предузећа из области машиноградње. Школска зграда је више пута дограђивана, а од 2003.год. кроз Програм реформе средњег стручног образовања у сарадњи са локалном заједницом и сопственим напорима интензивно се ради на преуређењу учионичког простора (кабинети, специјализоване учионице, осавремењене радионице,…). Промене у друштву и покушаји реформе образовног система, условиле су да је Школи неколико пута мењан назив (Железничка занатлијска школа, Железничка индустријска школа, МОЦ „Вељко Влаховић“, Машинска школа „25.мај“), али је увек важила за најстарију машинску школу у Нишу која је школовала ученике углавном за потребе машинске струке са увек наглашеном иницијативом да се у Школи поново образују кадрови за потребе железнице која је постала стварност од школске 2005/06.год. Данас Школа носи назив Машинска школа, има статус средње стручне школе са два подручја рада: Машинство и обрада метала и Саобраћај – група Железнички саобраћај.