Јавна набавка мале вредности број 404-1/18Р/2019-28

13. јуна 2019.

Јавна набавка мале вредности – извођења радова на делимичној замени столарије на објекту Машинске школе у Нишу,
Јавна набавка број 404-1/18Р/2019-28

Документација за преузимање:

  1. Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности услуга, извођење радова на делимичној замени столарије на објекту Машинске школе у Нишу. брoj  404-1/18Р/2019-28

Документација за преузимање:

  1. Одлука о додели уговора

Документација за преузимање:

  1. Обавештење о закљученом уговору