Колектив

КАДРОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОД.

ДИРЕКТОР

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Ристић Весна директор

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Тодоровић Маргарита педагог
2. Нешић Иван библиотекар

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Живковић Биљана секретар
2. Илић Јелена координатор финансијских и рачуноводствених послова
3. Мишић Мирјана организатор практичне наставе
4. Ракић Весна финансијско-административни сарадник

 

НАСТАВНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Анђелковић Љиљана наставник српског језика и књижевности
2. Антић Игор наставник стручних предмета
3. Антић Јелена наставник стручних предмета
4. Анчевић Нена наставник стручних предмета
5. Бојић Бојан наставник стручних предмета
6. Величковић Бојан наставник грађанског васпитања
7. Вујаклија  Љиљана наставник енглеског језика
8. Вукић Зоран наставник практичне наставе
9. Вучковић Драгана наставник историје
10. Гмитровић Драгослав наставник практичне наставе
11. Граховац Иван наставник практичне наставе
12. Живковић Жељко наставник верске наставе
13. Ивановић Војин наставник стручних предмета
14. Илић Драги наставник стручних предмета
15. Ицић Мирјана наставник физике
16. Јовановић Ива наставник музичке уметности
17. Јовановић  мр Јелица наставник стручних предмета
18. Јовановић Габриеле наставник српског језика и књижевности
19. Костић  мр Звонимир наставник социологије
20. Крстић Весна наставник стручних предмета
21. Крстић Добросав наставник практичне наставе
22. Лазовић Иван наставник стручних предмета
23. Манић Марина наставник географије
24. Марковић Бранка наставник биологије
25. Милисављевић Мирољуб наставник стручних предмета
26. Милићевић Гордана наставник математике
27. Милићевић Ивана наставник српског језика и књижевности
28. Милошевић Славиша наставник стручних предмета
29. Мирчевић Душан наставник стручних предмета
30. Митић мр Драган наставник стручних предмета
31. Михајловић Ненад наставник стручних предмета
32. Михајловић Срђан наставник стручних предмета
33. Милојковић Вујица наставник практичне наставе
34. Ненић Драгана наставник практичне наставе
35. Николић Ивана наставник практичне наставе
36. Новић Снежана наставник математике
37. Перић Новица наставник стручних предмета
38. Петковић Весна наставник стручних предмета
39. Петковић Јелена наставник стручних предмета
40. Петровић мр Христивоје наставник стручних предмета
41. Петровић Милош наставник грађанског васпитања
42. Петровић Светлана наставник стручних предмета
43. Радојковић Нада наставник енглеског језика
44. Ранђеловић Лидија наставник математике
45. Симоновић др Зоран наставник физичког васпитања
46. Соколовић Сандра наставник српског језика и књижевности
47. Спалевић Милош наставник енглеског језика
48. Станковић Владимир наставник стручних предмета
49. Ћатић Јелена наставник историје
50. Филиповић Горица наставник филозофије
51. Филиповић Иван наставник физичког васпитања
52. Цветковић  Зорица наставник стручних предмета
53. Цвијић Мирјана наставник математике

 

ПОМОЋНО- ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Арсић Мирјана радник за одржавање хигијене- чистачица
2. Живковић Славица радник за одржавање хигијене- чистачица
3. Јевтић Дејан домар/ мајстор одржавања
4. Мичић Стефан техичар инвестиционог и техничког одржавања
5. Матић Небојша радник за одржавање хигијене- чистачица
6. Митић Дејан радник за одржавање хигијене- чистачица
7. Петковић Снежана радник за одржавање хигијене- чистачица
8. Петровић Милош техничар одржавања информационих система и технологија
9. Савић Бобан радник за одржавање хигијене- чистачица
10. Светозаревић Горан радник за одржавање хигијене- чистачица
11. Станковић Невенка радник за одржавање хигијене- чистачица
12. Стојановић Саша радник за одржавање хигијене- чистачица