МЕХАНИЧАР ОПТИКЕ

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Устав и права грађана *
4. Историја *
5. Музичка уметност *
6. Ликовна култура *
7. Физичко и здравствено васпитање * * *
8. Математика * * *
9. Рачунарство и информатика *
10. Географија *
11. Екологија и заштита животне средине *
12. Хемија и машински материјали *
13. Техничка физика *
14. Техничко цртање *
15. Машински елементи * *
16. Технологија обраде *
17. Основе електротехнике *
18. Оптика * *
19. Оптички материјали *
20. Оптичка мерења *
21. Оптички инструменти *
22. Оптика наочара * *
23. Технологија образовног профила * *
24. Фотографија *
25. Организација рада *
26. Практична настава * * *