NOVI OBRAZOVNI PROFILI

Трогодишњи образовни профили

у Машинској школи у Нишу

 

Школовање у профилима Индустријски механичар и Бравар – заваривач одвија се по образовном моделу са елеметима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Један део школовања одвијаће се у школи, а други у компанијама са којима сарађује Школа. У школи ђаци стичу опште образовање, стручна теоријска знања и основну практичну обуку. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици/це обављају практичну наставу у компанији и то у другој години два дана, у трећој години чак три дана.

 

ПРЕДНОСТИ ШКОЛОВАЊА ПО ОВОМ МОДЕЛУ:

  • ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА ШКОЛЕ И КОМПАНИЈА У ОБУЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ.
  • КВАЛИТЕТНА ПРАКСА У КОМПАНИЈАМА, НА САВРЕМЕНИМ МАШИНАМА И УЗ ПОДРШКУ ОБУЧЕНИХ МЕНТОРА И ИНСТРУКТОРА.
  • ЗАНИМАЊА ТРАЖЕНА ОД СТРАНЕ ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПОСЛОДАВАЦА.

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА:

  • ОБАВЉА ПРЕВЕНТИВНО И КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ МАШИНА.
  • ПРАТИ РАД ИНДУСТРИЈСКИХ МАШИНА.
  • СПРОВОДИ МАШИНСКУ ОБРАДУ ЈЕДНОСТАВНИЈИХ ДЕЛОВА И МОНТАЖУ ПОДСКЛОПОВА ИНДУСТРИЈСКИХ МАШИНА.

 

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА БРАВАР- ЗАВАРИВАЧ ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА:

  • ИЗРАЂУЈЕ И МОНТИРА ДЕЛОВЕ МЕТАЛНИХ, АЛУМИНИЈУМСКИХ И ПЛАСТИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА МЕХАНИЧКОМ ОБРАДОМ.
  • ЗАВАРУЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОД ЧЕЛИКА, АЛУМИНИЈУМА И ПЛАСТИКЕ ЕЛЕКТРОЛУЧНО, ГАСНО, МИГ-МАГ И ТНГ ПОСТУПКОМ КАО И ЛЕПЉЕЊЕМ.
  • ИЗРАЂУЈЕ И МОНТИРА ДЕЛОВЕ КОНСТРУКЦИЈА ОД ЧЕЛИКА, ЛЕГУРА И ПЛАСТИКЕ МЕХАНИЧКОМ ОБРАДОМ И ЗАВАРИВАЊЕМ.