ДАН ШКОЛЕ

9. октобра 2020.

У суботу, 10. октобра је Дан Школе.

Тим поводом у холу на спрату Школе наставници Војин Ивановић и Дејан Марковић приређују изложбу ученичких радова. Изложба ће бити отворена  8. октобра и трајаће до 23. октобра  2020. године.

 

Подсећам ученике на најважније о Школи:

На иницијативу Железничке радионице и Генералне дирекције железничких радионица, Министарство железница донело је 1. септембра 1923. године одлуку да се у Нишу отвори Железничка занатлијска школа. Планирано је да ова школа обезбеђује стручне кадрове за Железничку радионицу и ложионицу у Нишу (браваре,  стругаре, коваче, ливце, котларе итд.).

Прва генерација имала је 49 ученика. До 1930. године из школе је изашло 199 ученика са завршеним трогодишњим образовањем, а од 1931.  до 1945. године 451 мајстор са четворогодишњим образовањем.

Од 1946. године интересовање за Железничку индустријску школу (ЖИШ) расте. У то време у Школи су постојале само три радионице: браварска, ковачка и стругарска. Учионички и радионички простор био је премален за повећани број ученика, па је 1957. године саграђен други спрат школске зграде, а следеће, 1958. године, саграђено је и шест радионица на простору између Школе и железничке пруге, које су и данас у функцији.

Школска зграда је више пута дограђивана, а од 2003. год. кроз Програм реформе средњег стручног образовања у сарадњи са локалном заједницом и сопственим напорима интензивно се ради на преуређењу учионичког простора (кабинети, специјализоване учионице, осавремењене радионице…).

Промене у друштву и покушаји реформе образовног система, условиле су да је Школи неколико пута мењан назив (Железничка занатлијска школа, Железничка индустријска школа, МОЦ “Вељко Влаховић“, Машинска школа „25.мај“), али је увек важила за најстарију машинску школу у Нишу која је школовала ученике углавном за потребе машинске струке са увек наглашеном иницијативом да се у Школи поново образују кадрови за потребе железнице, која је постала стварност од школске 2005/06.год.

Крајем 2013. год. локални тим компаније Johnsonelectric обишао је средње школе у Нишу и одабрао Машинску школу за партнера  у стварању перспективних радника стручно оспособљених за рад у производним погонима компаније. Реализација практичне наставе почела је марта 2015. год. за 6 ученика првог разреда и 10 ученика четвртог разреда. Успешна сарадња са овом светском компанијом траје и данас.

Машинска школа у Нишу почела је шк. 2016/17. године школовање ученика по дуалном систему. Дуално образовање је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. Образовни профили које се школују по овом моделу су бравар- заваривач, оператер машинске обраде и техничар за компјутерско управљање (CNC) машина.

У шк. 2020/2021. години Школа има 13 одељења са 298 ученика у два подручја рада: Машинство и обрада метала  и Саобраћај- група Железнички саобраћај.

Свим ученицима и запосленима честитам 97. рођендан Школе.

 

                                                                                                ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                                        Весна Ристић