Јавна набавка мале вредности брoj 1.2.1/2016

7. октобра 2016.

Јавне набавке мале вредности – услуга извођење екскурзије за ученике 3. и 4. разреда за школску 2016/2017 годину.

Јавна набавка мале вредности брoj 1.2.1/2016

Документација за преузимање:

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација