Јавна набавка мале вредности брoj 404-1Ш/13-2017

25. маја 2017.

Јавне набавке мале вредности – Посебни грађевинско занатски радови на замени дела ограде (Машинска школа у Нишу).

Јавна набавка мале вредности брoj 404-1Ш/13-2017

Документација за преузимање:

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација

Питања и одговори:

  1. Питање и одговор

Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности радова, број 404-1Ш/13-2017 – Посебни грађевинско-занатски радови на замени дела ограде (Машинска школа у Нишу)

Документација за преузимање:

  1. Одлука о додели уговора

Документација за преузимање:

  1. Обавештенје о закљученом уговору