Образовни профил: ОПТИЧАР – ОПТОМЕТРИСТА ГРУПЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА – КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

25. новембра 2014.

Остваривањем садржаја програма кандидат се оспособљава за стручно обављање следећих група послова и радних задатака:
– планирање, припремање, обављање, контролисање и вредновање сопственог рада и рада сарадника;
– мерење, контрола и записивање јачине диоптрије;
– контролисање диоптрије код постојећих наочара и утврђивање одступања од раније параметара;
– руковање, одржавање и припрема за рад апарата као што су: ауторефрактометар, ауторефрактокератометар, оптотип, фороптер, дигитални пупилометар;
– мерење размака зеница тј. пупиларне дистанце (ПД) код постојећих наочара.
– читање свих врста рецепата за израду наочара са сферним сочивима и цилиндричним (астигматичким), и призматичним стаклима;
– препознавање и очитавање свих врста контактних сочива;
– мерење свих врста контактних сочива;
– контролисање примене прописа хигијенско-техничке и против пожарне заштите у оптичарским радњама;
– одржавање и проверавање исправности оптичких апарата у оптичарским радњама.

Ред. бр. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Оптички склоп органа вида
2. Оптометрија
3. Контактна сочива
4. Практична настава

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ
ПРАКТИЧНИ РАД

Практичан рад обухвата израду конкретног практичног задатка из одговарајуће области, писмено обрађене уз коришћење цртежа, шема, табела и графикона, а у односу на целину поступака мерења параметара приликом одређивања рефракције ока, као и технологију рада у оквиру одговарајућег радног задатка и оперативно организовање послова.