Позив за Јавну набавку екскурзије

27. октобра 2015.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ
Јавна набавка број 1.2.1/2015

Конкурсна документација за преузимање:
1. Позив за достављање понуде Јавне набавке екскурзије
2. Конкурсна документација набавка мале вредности екскурзије 1-2-1-2015