Пројекат „АктивНи 3“

7. октобра 2020.

Машинска школа из Ниша учествује у пројекту „АктивНи 3“ који спроводи Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ 018) из Ниша у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша. Сет активности је осмишљен тако да јача капацитете средњошколаца, кроз тренинг о волонтеризму и активизму, подиже свест о положају маргинализованих група младих и како да осмисле и спроведу акцију која ће за циљ имати информисање вршњака о важности волонтеризма и активизма.

Пројекат повезује младе из средњих школа из Ниша и Прокупља различитих образовних профила. Пројекат „Активни 3“ финансира Министарство омладине и спорта Републике Србија. Све планиране активности биће спроведене у Нишу и Прокупљу у периоду од 10. 07. 2020. год. до 10. 12. 2020. год.

Буквић Стефан и Анастасија Динић, ученици Школе учествовали су на тренингу о волонтеризму и активизму, заједно са својим вршњацима из других средњих школа. Оснажени млади, едуковани на тренингу, ће потом заједно са супервизорима искористити стечено знање и припремити и спровести акције у својим школама у сарадњи са КОМ 018, Друштвом Рома „Прокупље“ и Канцеларијом за младе Града Ниша.