ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

11. јануара 2018.

На седници Наставничког већа одржаној 27.12.2017. год.  усвојен је списак  тема за матурски испит из српског језика и књижевности у шк. 2017/2018. години:

  1. Живот као тамнице у Дисовој поезији
  2. „Santa Maria della Salute“- чудесна плетисанка Лазе Костића
  3. Усамљеност и отуђеност човека у Камијевом „Странцу“
  4. Ана Карењина као жртва времена и страсти
  5. Мотив побуне у делу „Дервиш и смрт“
  6. Живот је увек нешто шире и веће од закона и правила
  7. Опраштање је врлина дата малобројнима
  8. „Није човек што мисли, већ оно што чини“ (М. Селимовић)
  9. Кад све утихне, књига ме одводи путем непознатог
  10. У чему је величина и лепота нашег доба