УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

28. маја 2015.

За упис ученика у први разред средње школе могу да конкуришу ученици који су стекли основно образовање и васпитање, а рођени су после 31. августа 1998. године. Ученик мора да испуњава опште и посебне услове. Испуњавање општих услова ученик доказује оргиналним уверењем о обављеном завршном испиту, оргиналним сведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених. Посебни услови су здравствени услови који проистичу из захтева рада. Испуњавање ових услова ученик доказује потврдом здравствене организације, односно лекарским уверењем. За упис ученика у железничке образовне профиле лекарско уверење издаје се само у заводима за здравствену заштиту радника ЖТП-а од 7. маја до 22. јуна.

Машинска школа у Нишу, према објављеном Конкурсу за упис ученика у први разред за школску 2015/2016 год. уписује следеће образовне профиле:

Шифра Назив образовног профила Број ученика
NINI SL 4D14S Tехничар оптике 30
NINI SL 4D13S Tехничар за компјутерско управљање 30
NINI SL 4D55S Mашински техничар за репаратуру- оглед 24
NINI SL 4I02S Саобраћајно-транспортни техничар 30
NINI SL 3I14S Кондуктер у железничком саобраћају 30/3/

УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ