УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОД.

20. маја 2016.

За упис ученика у први разред средње школе могу да конкуришу ученици који су стекли основно образовање и васпитање, а рођени су после 31. августа 1999. године. Ученик мора да испуњава опште и посебне услове. Испуњавање општих услова ученик доказује оргиналним уверењем о обављеном завршном испиту, оргиналним сведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених. Посебни услови су здравствени услови који проистичу из захтева рада. Испуњавање ових услова ученик доказује потврдом здравствене организације, односно лекарским уверењем.

 

Машинска школа у Нишу, према објављеном Конкурсу за упис ученика у први разред за школску 2016/2017 год. уписује следеће образовне профиле:

 

Шифра Назив образовног профила Број ученика
NINI SL 4D14S Tехничар оптике 30
NINI SL 4D13S Tехничар за компјутерско управљање 30
NINI SL 3D50S Оператер машинске обраде 30
NINI SL 3D23S Индустријски механичар 30
NINI SL 4I03S Техничар вуче 30

 

Upis u skolsku 2016-2017 godinu