УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2017/ 2018. ГОД.

26. маја 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Конкурс о упису ученика у средњу школу за школску 2017/2018 годину. За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика могу да конкуришу сви који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа 2000 год.

Рангирање кандидата ће се вршити на основу општег успеха у последња три разреда основног образовања и на основу резултата остварених на тестовима из српског језика, математике и на комбинованом тесту из природно-математичких и друштвено –научних предмета ( биологија, географија, историја, физика и хемија).

 

Шифра Назив образовног профила Број ученика
Четворогодишњи образовни профили
NINI SL 4D14S Tехничар оптике 30
NINI SL 4D13S Tехничар за компјутерско управљање 30
NINI SL 4I02S Саобраћајно- транспортни техничар 30
Трогодишњи образовни профили
NINI SL 3D23S Индустријски механичар 30
NINI SL 3D22S Бравар – заваривач 15
NINI SL 3D50S Оператер машинске обраде 15