УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2020/ 2021. ГОД.

25. маја 2020.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Конкурс за упису ученика у први разред средње школе за школску 2020/2021. годину. За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа 2003. год.

Редослед кандидата за упис у Школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

  1. успеха на завршном испиту;
  2. општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;
  3. резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.
Шифра Назив образовног профила Број ученика
Четворогодишњи образовни профили
NINI SL 4D14S Tехничар оптике 30
NINI SL 4D83S Tехничар за компјутерско управљање (CNC) машина-  ДУАЛНО 30
Трогодишњи образовни профили
NINI SL 3D22S Бравар- заваривач- ДУАЛНО 15
NINI SL 3D50S Оператер машинске обраде- ДУАЛНО 15

ВАЖНО:

Пријављивање за упис у образовне профиле по дуалном моделу:  4. и 5. 6. 2020. год.