УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2022/ 2023. ГОД.

21. јуна 2022.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Конкурс за упису ученика у први разред средње школе за школску 2022/ 2023. годину.

 

Шифра Назив образовног профила Број ученика
Четворогодишњи образовни профили
NINI SL 4D14S Tехничар оптике 30
NINI SL 4D83S Tехничар за компјутерско управљање (CNC) машина 30/0+30дуал
Трогодишњи образовни профили
NINI SL 3D22S Бравар- заваривач 30/7+23дуал
NINI SL 3D23S Индустријски механичар 15/11+4дуал
NINI SL 3D50S Оператер машинске обраде резањем 15/0+15дуал

Бројеви иза косе црте се односе на број ученика који стичу стручно образовање у Школи и по дуалном моделу.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у Школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

Више информација о дуалном образовању http://www.mpn.gov.rs/dualno-obrazovanje/