УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2023/ 2024. ГОД.

3. маја 2023.

Министарство просвете расписало је Конкурс за упис ученика у први разред средње школе за школску 2023/ 2024. годину.

 

Шифра Назив образовног профила Број ученика
Четворогодишњи образовни профили
NINI SL 4D14S Tехничар оптике 30
NINI SL 4D83S Tехничар за компјутерско управљање (CNC) машина 30/10+20дуал
Трогодишњи образовни профили
NINI SL 3D22S Бравар- заваривач 15/5+10дуал
NINI SL 3D50S Оператер машинске обраде резањем 15/8+7дуал

Бројеви иза косе црте се односе на број ученика који стичу стручно образовање у Школи и по дуалном моделу.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у Школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

Више информација о дуалном образовању

https://prosveta.gov.rs/prosveta/dualno-obrazovanje/
https://dualnoobrazovanje.rs/