Кондуктер у железничком саобраћају

Кондуктер у железничком саобраћају је одговоран за превоз путника. Поред контроле карата његова дужност је да обезбеди путницима пријатно путовање возом. Од кондуктера се захтева познавање страних језика, познавање прописа на железници, добра комуникација и добро психо-физичко здравље. Карактеристике овог занимања су путовања, упознавање људи и предела.

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Устав и правo грађана *
4. Историја *
5. Географија *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * *
9. Математика * * *
10. Рачунарство и информатика *
11. Физика *
12. Хемија *
13. Екологија и заштита животне средине *
14. Основи саобраћаја и транспорта *
15. Немачки језик – стручни * * *
16. Железничка постројења *
17. Основи саобраћајне психологије *
18. Информациони системи железнице *
19. Превоз путника * * *
20. Железнички саобраћај * *
21. Превоз ствари *
22. Транспортно рачуноводство * *
23. Транспортно право, маркетинг и шпедиција *
24. Употреба кола *
25. Практична настава * * *

Screenshot_4

Screenshot_5