Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући употреба најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. Током школовања ученици се оспособљавају за: израду прорачуна и техничке документације, испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова машина, пројектовање делова и склопова машина, коришћење напредних програмских алата за 3Д обликовање, израду делова на 3Д штампачу, коришћење стандарда и стручне литературе.

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Устав и права грађана *
6. Историја * *
7. Географија *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Физика * *
11. Биологија *
12. Хемија *
13. Рачунари и програмирање * *
14. Машински материјали *
15. Техничко цртање са нацртном геометријом *
16. Механика * *
17. Отпорност материјала *
18. Компјутерска графика *
19. Основи електротехнике и електронике *
20. Машински елеменети * *
21 Технологија обраде *
22. Организација рада *
23. Хидраулика и пнеуматика *
24. Термодинамика *
25. Аутоматизација и роботика *
26. Конструисање *
27. Испитивање машинских конструкција *
28. Моделирање машинских елемената и конструкција * *
29. Практична настава *