Машински техничар за репаратуру-оглед

Машински техничар за репаратуру-оглед утврђује стање оштећења, прикупља све податке о хаварији, радном комаду, материјалу и условима експлоатације. Користи се рачунаром за потребе дијагностике и репарације производа. Примењује одговарајуће програмске пакете. Процењује стање и доноси одлуку, пише технологије репаратуре и по извршеном послу архивира документацију.

Ред.број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарство и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Биологија *
15. Устав и права грађана *
16. Техничко цртање *
17. Машински материјали *
18. Механика *
19. Отпорност материјала *
20. Машински елементи * *
21. Моделирање машинских делова * *
22. Електротехника и електроника *
23. Термодинамика *
24. Хидраулика и пнеуматика *
25. Организација рада и менаџмент *
26. Технологија механичких спојева *
27. Заваривање и сродни поступци *
28. Испитивање машинских делова и конструкција *
29. Репаратура машинских делова *
30. Технологија обраде * *
31. Конструисање *
32. Технолошки поступци са контролом *
33. Практична настава * * * *

slika-7 slika-7 slika-8
slika-9