Оператер машинске обраде – ДУАЛНО

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ је оспособљавање ученика за обраду делова конвенционалним и нумерички управљаним машинама (струг, глодалица или брусилица) и подешавање машина. Дужности- стручне компетенције овог образовног профила су: израда обратка конвенционалним и нумерички управљаним струговима, израда обратка конвенционалним и нумерички управљаним глодалицама, израда обратка конвенционалним и нумерички управљаним брусилицама и подешавање алатне машине за обраду резањем.

 

Ред.

број

Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * * *
5. Историја *
6. Рачунарство и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и заштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Грађанско васпитање/ Верска настава * * *
11. Техничко цртање *
12. Машински материјали *
13. Техничка механика *
14. Машински елементи *
15. Техничка физика *
16. Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама * * *
17. Машинска обрада на конвенционалним машинама * * *
18. Технологија машинске обраде на нумерички управљаним машинама *
19. Машинска обрада на нумерички управљаним машинама *
20. Предузетништво *
21. Изборни предмет према програму образовног профила * *

Назад на списак образовних профила