Оператер машинске обраде

Оператер машинске обраде израђује машинске делове на алатним машинама (стругови, глодалице, брусилице) или на компјутерски управљаним CNC машинама. Он користи техничко-технолошку документацију, обавља све припреме машина, алата и прибора потребних за израду предмета, управља машинама, мери и контролише предмете у производном процесу и решава проблеме који се јављају на радном месту. (3 године)

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.

број

Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * * *
5. Историја *
6. Рачунарство и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и заштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Техничко цртање *
11. Машински материјали *
12. Техничка механика *
13. Машински елементи
14. Техничка физика
15. Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама * * *
16. Машинска обрада на конвенционалним машинама * * *
17. Технологија машинске обраде на нумерички управљаним машинама *
18. Машинска обрада на нумерички управљаним машинама *
19. Предузетништво *
20. Изборни предмет * *

slika-1 slika-2slika-3-2

slika-4

Назад на списак образовних профила