Саобраћајно – транспортни техничар

Саобраћајно – транспортни техничар, односно отправник возова учествује у непосредном регулисању железничог саобраћаја, обезбеђује безбедан улаз, излаз и пролаз возова кроз станицу. Обавља следеће групе послове: транспортно – комерцијалне, путничко – комерцијалне и саобраћајно – техничке. Ради на станичној поставници и прати ход возова на телекоманди. Ово је једно од најодговорнијих занимања на железници. (4 године)

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарство и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Екологија и заштита животне средине *
15. Основи саобраћаја и транспорта *
16. Железничка постројења * *
17. Информациони системи железнице *
18. Техничка механика *
19. Техничко цртање са нацртном геометријом *
20. Организација железничког саобраћаја * * *
21. Возна средства и вуча возова *
22. Организација превоза ствари * * *
23. Организација превоза путника * *
24. Експлоатација вучених возила * *
25. Транспортно право, маркетинг и шпедиција *
26. Средства осигурања и везе * *
27. Транспортно рачуноводство * *
28. Економика саобраћаја *
29. Практична настава * * * *

Назад на списак образовних профила