Техничар оптике

Техничар оптике је стручно лице оспособљено за израду наочара на основу налаза лекара- офталмолога. За израду наочара користи основни апарат за припрему стакла за рад (фокометар), за брушење стакла користи: ручну брусилицу, полуаутоматску или аутоматску (компјутер) машину, а за монтирање обрађених стакала користи алат и вентилету, као грејно тело за загревање пластичних оквира. Техничар оптике мора бити оспособљен за контролу готових наочара и за рад са странкама. Ово занимање препоручујемо свима који желе да стекну квалитетно знање у струци, запосле се,  заврше за ОПТИЧАРА- ОПТОМЕТРИСТУ или оставе себи могућност  успешног студирања. (4 године)

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Биологија *
15. Устав и права грађана *
16. Машински материјали *
17. Техничко цртање *
18. Машински елементи *
19. Технологија обраде *
20. Електротехника *
21. Основе компјутерске графике *
22. Рачунари у оптици * *
23. Оптика *  *
24. Оптички материјали *
25. Оптичка мерења *
26. Оптички инструменти *
27. Оптика наочара *
28. Офталмологија *
29. Фотографија *
30. Дизајн *
31. Организација рада *
32. Практична настава * * * *

slika-1 slika-2 slika-3

Назад на списак образовних профила