Техничар оптике

ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ је стручно лице оспособљено за израду наочара на основу налаза лекара- офталмолога. За израду наочара користи основни апарат за припрему стакла за рад (фокометар), за брушење стакла користи: ручну брусилицу, полуаутоматску или аутоматску (компјутер) машину, а за монтирање обрађених стакала користи алат и вентилету, као грејно тело за загревање пластичних оквира. Техничар оптике је оспособљен за контролу готових наочара и за рад са странкама.

 

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Биологија *
15. Устав и права грађана *
16. Грађанско васпитање/ Верска настава * * * *
17. Машински материјали *      
18. Техничко цртање *      
19. Машински елементи   *    
20. Технологија обраде *      
21. Електротехника   *    
22. Основе компјутерске графике   *    
23. Рачунари у оптици     *
24. Оптика   *  *
25. Оптички материјали   *    
26. Оптичка мерења   *    
27. Оптички инструменти     *  
28. Оптика наочара       *
29. Офталмологија       *
30. Фотографија     *  
31. Дизајн   *    
32. Организација рада       *
33. Практична настава * * * *

Назад на списак образовних профила