Техничар вуче

Техничар вуче, односно машиновођа, управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Он је дужан да припреми возило за експлоатацију, да одржава његову техничку исправност, да управља вучним возилом током вожње и поштује прописе и наређења која му се преносе сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима, да врши надзор над помоћником машиновође и лицима која се налазе на обуци. Ово динамично занимање је веома одговорно али и тражено у Европи и свету. (4 године)

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Екологија и заштита животне средине *
15. Основи саобраћаја и транспорта *
16. Основи електротехнике *
17. Техничко цртање са нацртном геометријом *
18. Техничка механика *
19. Железничка постројења * *
20. Информациони системи железнице *
21. Организација железничког саобраћаја * * *
22. Служба вуче * *
23. Кочнице и кочење * *
24. Вучена возила *
25. Електрични уређаји * * *
26. Вучна возила * * *
27. Изборна технологија рада (електро или дизел) *
28. Практична настава * *

slika-1 slika-2 slika-3

Назад на списак образовних профила