Образовни профили

vanredni[1]

Машинство и обрада метала

 • Машинбравар – 3 године
 • Техничар за компјутерско управљање – 4 године
 • Погонски техничар-механичар за радне машине – 4 године
 • Погонски техничар машинске обраде – 4 године
 • Машински техничар за комјутерско конструисање – 4 године
 • Техничар оптике – 4 године
 • Техничар машинске енергетике – 4 године
 • Техничар хидраулике и пнеуматике – 4 године

Саобраћај – група железнички саобраћај

 • Кондуктер у железничком саобраћају – 3 године
 • Саобраћајно-транспортни техничар – 4 године
 • Транспортни комерцијалиста – 4 године
 • Техничар техничко коске делатности – 4 године

Специјализација

 • Механичар оружар
 • Заваривач
 • Металостругар
 • Механичар алатних машина
 • Механичар хидраулике и пнеуматике
 • Металоглодач
 • Оптичар – оптометриста