Општи акти школе

ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

СТАТУТ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О РАДУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О АДМИНИСТРАТИВНО-КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИТУЖБАМА НА РАД ШКОЛЕ И ПОСТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ СА ДОНАЦИЈАМА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПРЕУЗИМАЊЕ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ ПРЕУЗИМАЊЕ