План пријема родитеља

ПЛАН ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА У ШК. 2022/23. ГОД.

 

Одељење

 

 

Одељењски старешина

 

Термин
I – 1 Голубовић Ивана Понедељак
10.15-11.00 16.45-17.30
I – 2 Величковић Александра Среда
10.30-12.00 16.45-18.00
I – 3 Мишић Мирјана Среда
9.00-9.30 15.30-16.00
II – 1 Ивановић Војин Уторак
9.25-10.10 15.55-16.40
II – 2 Јовановић Јелица Уторак
8.15-9.00 15.00-15.30
II – 3 Михајловић Срђан Среда
10.10-10.55 16.40-17.30
III – 1 Вујаклија Љиљана Понедељак
10.15-11.00 15.00-15.30
III – 2 Ранђеловић Лидија Четвртак
10.30-12.30 15.00-15.30
III – 3 Дејан Станојевић Понедељак
10.15-11.00 16.45-17.30
IV – 1 Симоновић Јелена Понедељак
10.15-11.00 16.45-17.30
IV – 2 Петровић Светлана Понедељак
11.00-12.10 16.00-17.00

 

Отворена врата за родитеље- сваког радног дана