ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Биологија *
15. Устав и права грађана *
16. Машински материјали *
17. Техничко цртање *
18. Механика *
19. Основе електротехнике *
20. Машински елементи * *
21. Технологија обраде *
22. Организација рада *
23. Аутоматизација производње *
24. Техничка контрола производа *
25. Технологија образовног профила * *
26. Практична настава * * * *