ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија     *  
4. Филозофија       *
5. Историја * *    
6. Музичка уметност *      
7. Ликовна култура   *    
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарство и информатика *      
11. Географија   *    
12. Физика * *    
13. Хемија *      
14. Биологија   *    
15. Устав и права грађана       *
16. Грађанско васпитање/ Верска настава * * * *
17. Машински материјали *      
18. Техничко цртање *      
19. Механика *   *  
20. Основе електротехнике     *  
21. Машински елементи   * *  
22. Технологија обраде   *    
23. Организација рада     *  
24. Аутоматизација производње       *
25. Техничка контрола производа     *  
26. Технологија образовног профила     * *
27. Практична настава * * * *