Саобраћајно-транспортни техничар

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Биологија *
15. Устав и права грађана *
16. Основи саобраћаја и транспорта *
17. Железничка постројења * *
18. Информациони системи железнице *
19. Техничка маханика *
20. Техничко цртање са нацртном геометријом *
21. Организација железничког саобраћаја * * *
22. Возна средства и вуче возова *
23. Организација превоза ствари * * *
24. Организација превоза путника * *
25. Експлоатација вучених возила * *
26. Транспортно право маркетинг и шпедиција *
27. Средства осигурања и веза * *
28. Транспортно рачуноводство * *
29. Економика саобраћаја *
30. Практична настава * * * *