ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија     *  
4. Филозофија       *
5. Историја * *    
6. Музичка уметност *      
7. Ликовна култура   *    
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *      
11. Географија *      
12. Физика * *    
13. Хемија *      
14. Биологија   *    
15. Устав и права грађана       *
16. Машински материјали *      
17. Техничко цртање *      
18. Механика *    
19. Основе електротехнике   *    
20. Машински елементи   * *  
21. Технологија обраде   *    
22. Организација рада       *
23. Хидраулика и пнеуматика     *  
24. Термодинамика и термотехника     *  
25. Основе енергетике   *    
26. Енергетски процеси       *
27. Основе технике мерења и аутоматизације     *  
28. Енергетска постројења     * *
29. Аутоматизација постројења       *
30. Практична настава * * * *