ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО-КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Биологија *
15. Устав и права грађана *
16. Техничко цртање са нацртном геометријом *
17. Механика * *
18. Машински елементи * *
19. Основи електротехнике *
20. Основи саобраћаја и транспорта *
21. Организација железничког саобраћаја * * *
22. Вучена возила * * *
23. Електрична опрема на вученим возилима * *
24. Техничко-колска служба * *
25. Железничка постројења * *
26. Кочнице и кочење * *
27. Употреба вучених возила * *
28. Практична настава * * * *