ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Филозофија       *
4. Историја * *    
5. Физичко васпитање *      * * *
6. Математика * * * *
7. Рачунарство и информатика *      
8. Географија *      
9. Физика * *    
10. Хемија *      
11. Устав и права грађана       *
12. Екологија и заштита животне средине *      
13. Грађанско васпитање/ Верска настава * * * *
14. Техничке комуникације   *    
15. Железничка инфраструктура *      
16. Железничка возила   *    
17. Информационе технологије   *    
18. Технологија железничког саобраћаја * * *  
19. Технологија робног превоза     * *
20. Технологија превоза путника     * *
21. Информациони системи железнице     *  
22. Основи економије саобраћаја и транспорта     *  
23. Основи статистике     *  
24. Транспортно право и шпедиција   *    
25. Организација и менаџмент у железничком саобраћају       *
26. Транспортно рачуноводство     * *
27. Пословне комуникације       *
28. Маркетинг услуга у саобраћају и транспорту       *
29. Познавање робе   *    
30. Пословни  (страни језик)- немачки или енглески или француски * * * *
31. Практична настава * * * *