ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3.          
4. Филозофија       *
5. Историја * *    
6.   *      
7.     *    
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *      
11. Географија *      
12. Физика * *    
13. Хемија *      
14. Екологија и заштита животне средине *      
15. Устав и права грађана       *
16. Техничке комуникације   *    
17. Железничка инфраструктура *      
18. Железничка возила   *    
19. Информационе технологије   *    
20. Технологија железничког саобраћаја * * *  
21. Технологија робног превоза     * *
22. Информациони системи железнице     *  
23. Основи економије саобраћаја и транспорта     *  
24. Основи статистике     *  
25. Транспортно право и шпедиција   *    
26. Организација и менаџмент у железничком саобраћају       *
27. Транспортно рачуноводство     * *
  Пословне комуникације       *
  Маркетинг услуга у саобраћају и транспорту       *
  Познавање робе   *    
  Пословни страни језик * * * *
28. Практична настава * * * *