ЗАВАРИВАЧ, БРАВАР, МАШИНБРАВАР, МЕТАЛОСТРУГАР, МЕТАЛОГЛОДАЧ, МЕХАНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА

Образовни профили у трогодишњем трајању:

ЗАВАРИВАЧ, БРАВАР, МАШИНБРАВАР, МЕТАЛОСТРУГАР, МЕТАЛОГЛОДАЧ, МЕХАНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Устав и права грађана *
4. Историја *
5. Географија *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура  *
8. Физичко васпитање * * *
9. Математика * * *
10. Рачунарство и информатика *
11. Екологија и заштита животне средине  *
12. Хемија и машински материјали *
13. Техничка физика *
14. Техничко цртање *
15. Механика *
16. Основе електротехнике *
17. Машински елементи * *
18. Технологија обраде *
19. Организација рада *
20. Технологија образовног профила * *
21. Практична настава * * *