Испитни рокови

Термини за пријаве испита
Октобарски испитни рок од 10. до 15. октобра
Децембарски испитни рок од 04. до 08. децембра
Јануарски испитни рок од 20. до 25. децембра
Априлски испитни рок од 15. до 20. марта
Јунски испитни рок од 15. до 20. маја
Августовски испитни рок од 20. до 25. августа

Уз правилно попуњену пријаву, кандидати прилажу копију уплатнице о извршеној уплати за полагање испита на број текућег рачуна:

840-1762666-85

модел 97 позив на број 85-2009