Одељења

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ШК. 2023/ 24. ГОД.

 

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
I-1 Техничар оптике Голубовић Ивана
I-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Величковић Александра
I-3 Бравар- заваривач, Оператер машинске обраде Лазовић Иван
 II-1 Техничар оптике Ивановић Војин
 II-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Антић Игор
 II-3 Бравар- заваривач Михајловић Срђан
 III-1 Техничар оптике Вујаклија Љиљана
 III-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Ранђеловић Лидија
 III-3 Бравар- заваривач, Оператер машинске обраде Станојевић Дејан
 IV-1 Техничар оптике Симоновић Јелена
 IV-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Светлана Петровић