Колектив

КАДРОВИ У ШК. 2022/ 23. ГОД.

 

ВД ДИРЕКТОРА

Ред. број Презиме и име Радно место Стручни испит/ лиценца
1. Симовић Бојана вд директора да

 

НАСТАВНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Анђелковић Љиљана наставник српског језика и књижевности да
2. Антић Игор наставник стручних предмета да
3. Величковић Александра наставник стручних предмета не
4. Величковић Бојан наставник хемије не
5. Вујаклија  Љиљана наставник енглеског језика да
6. Голубовић Ивана наставник историје да
7. Граховац Иван наставник практичне наставе не
8. Живковић Жељко наставник верске наставе не
9. Ивановић Војин наставник стручних предмета не
10. Илић Драги наставник стручних предмета да
11. Ицић Мирјана наставник стручних предмета да
12. Јовановић  мр Јелица наставник стручних предмета да
13. Јовановић Габриеле наставник српског језика и књижевности да
14. Крстић Марко наставник физичког васпитања не
15. Ковачевић Дражен наставник практичне наставе не
16. Лазовић Иван наставник стручних предмета да
17. Марковић Бранка наставник биологије да
18. Марковић Дејан наставник ликовне културе да
19. Милићевић Ивана наставник српског језика и књижевности да
20. Милошевић Славиша наставник стручних предмета да
21. Михајловић Срђан наставник физике да
22. Ненић Драгана наставник стручних предмета не
23. Николић Ивана наставник практичне наставе да
24. Недељковић Мирјана наставник географије да
25. Петковић Весна наставник стручних предмета да
26. Петровић мр Христивоје наставник стручних предмета да
27. Петровић Светлана наставник стручних предмета да
28. Раденковић Вељко наставник српског језика и књижевности да
29. Радојковић Нада наставник енглеског језика да
30. Радосављевић Боимир наставник практичне наставе да
31. Ранђеловић Лидија наставник математике да
32. Ристић Весна наставник математике да
33. Ристић Милица наставник музичке уметности
34. Симоновић Јелена наставник социологије не
35. Станковић Димитрије наставник практичне наставе не
36. Стефановић Пејчић Јелена наставник офталмологије не
37. Стојановић Милан наставник стручних предмета да
38. Станојевић Дејан наставник стручних предмета не
39. Филиповић Горица наставник филозофије да
40. Филиповић Иван наставник физичког васпитања да

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Тодоровић Маргарита педагог да
2. Ицић Мирјана библиотекар да
3. Петровић мр Христивоје библиотекар да

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Ред. број Презиме и име Радно место Стручни испит/ лиценца
1. Живковић Биљана секретар да
2. Илић Јелена дипломирани економиста финансијско-рачуноводствених послова не
3. Мишић Мирјана организатор практичне наставе и вежби да
4. Ракић Весна референт финансијско-рачуноводствених послова
5. Јевтић Дејан домар/мајстор одржавања
6. Марковић Небојша техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме
7. Арсић Мирјана чистач
8. Матић Небојша чистач
9. Митић Дејан чистач
10. Светозаревић Горан чистач
11. Станковић Невенка чистач
12. Стојановић Саша чистач
13. Стојадиновић Јована чистач
14. Филиповић Анчица чистач