Колектив

КАДРОВИ У ШК. 2023/ 24. ГОД.

 

ДИРЕКТОРА

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Симовић Бојана директор не

 

НАСТАВНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Анђелковић Љиљана наставник српског језика и књижевности да
2. Антић Игор наставник стручних предмета да
3. Величковић Александра наставник стручних предмета не
4. Величковић Бојан наставник хемије не
5. Вујаклија  Љиљана наставник енглеског језика да
6. Голубовић Ивана наставник историје да
7. Граховац Иван наставник стручних предмета не
8. Милић Никола наставник верске наставе не
9. Ивановић Војин наставник стручних предмета не
10. Јовановић мр Јелица наставник стручних предмета да
11. Јовановић Габриела наставник српског језика и књижевности да
12. Крстић Марко наставник физичког васпитања не
13. Ковачевић Дражен наставник практичне наставе не
14. Лазовић Иван наставник стручних предмета да
15. Марковић Бранка наставник биологије да
16. Милићевић Ивана наставник српског језика и књижевности да
17. Милошевић Славиша наставник стручних предмета да
18. Михајловић Срђан наставник физике да
19. Мишић Мирјана наставник стручних предмета да
20. Ненић Драгана наставник стручних предмета не
21. Николић Ивана наставник практичне наставе да
22. Недељковић Мирјана наставник географије да
23. Петковић Весна наставник стручних предмета да
24. Петровић Светлана наставник стручних предмета да
25. Радојковић Нада наставник енглеског језика да
26. Радосављевић Боимир наставник практичне наставе да
27. Ранђеловић Лидија наставник математике да
28. Ристић Весна наставник математике да
29. Ристић Милица наставник музичке уметности не
30. Станковић Димитрије наставник практичне наставе не
31. Симоновић Јелена наставник социологије не
32. Стефановић Пејчић Јелена наставник офталмологије не
33. Стојановић Милан наставник стручних предмета да
34. Станојевић Дејан наставник стручних предмета не
35. Филиповић Горица наставник филозофије да
36. Филиповић Иван наставник физичког васпитања да

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Тодоровић Маргарита педагог да
2. Симоновић Јелена библиотекар не

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Арсић Мирјана чистач не
2. Величковић Александра организатор практичне наставе и вежби не
3. Живковић Биљана секретар да
4. Илић Јелена дипломирани економиста финансијско-рачуноводствених послова не
5. Јевтић Дејан домар/мајстор одржавања не
6. Коцић Ивана чистач не
7. Матић Небојша чистач не
8. Митић Дејан чистач не
9. Тодоровић Силвија чистач не
10. Светозаревић Горан чистач не
11. Станковић Невенка чистач не
12. Стојановић Саша чистач не
13. Филиповић Анчица чистач не