КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Устав и права грађана     *
4. Историја *    
5. Географија *    
6. Музичка уметност *    
7. Ликовна култура   *  
8. Физичко васпитање * * *
9. Математика * * *
10. Рачунарство и информатика *    
11. Физика *    
12. Хемија *    
13. Екологија и заштита животне средине   *  
14. Основи саобраћаја и транспорта *    
15. Немачки језик- стручни * * *
16. Железничка постројења *    
17. Основи саобраћајне психологије     *
18. Информациони системи железнице   *  
19. Превоз путника * * *
20. Железнички саобраћај   * *
21. Превоз ствари     *
22. Транспортно рачуноводство   * *
23. Транспортно право, маркетинг и шпедиција     *
24. Употреба кола   *  
25. Практична настава * * *