МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија     *  
4. Филозофија       *
5. Историја * *    
6. Физичко васпитање * * * *
7. Математика * * * *
8. Рачунари и програмирање *   *  
9. Географија   *    
10. Физика * *    
11. Хемија *      
12. Биологија   *    
13. Устав и права грађана       *
14. Машински материјали *      
15. Техничко цртање са нацртном геометријом *      
16. Механика * *    
17. Отпорност материјала   *    
18. Основи електротехнике и електронике   *    
19. Компјутерска графика   *    
20. Машински елементи   * *  
21. Технологија обраде     *  
22. Термодинамика     *  
23. Хидраулика и пнеуматика     *  
24. Моделирање машинских елеманата и конструкција     * *
25. Испитивање машинских конструкција       *
26. Конструисање       *
27. Аутоматизација и роботика       *
28. Организација рада       *
29. Практична настава     *