НАСТАВНИ ПРОГРАМ образовног профила ОПТИЧАР ОПТОМЕТРИСТА

ОПТИЧКИ СКЛОП ОРГАНА ВИДА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У ОПТИЧКИ СКЛОП ОРГАНА ВИДА
Основни појмови анатомије ока.
ЕМБРИОЛОГИЈА ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА
Ембриологија оптичког дела органа вида. Ембриологија рожњаче као дела оптичког органа вида. Ембриологија сочива као дела оптичког органа вида.
РОЖЊАЧА
Анатомска грађа рожњаче као дела оптичког органа вида. Хистолошка грађа рожњаче као дела оптичког органа вида. Улога рожњаче у оптичком склопу органа вида. Нумеролошке карактеристике рожњаче као дела оптичког органа вида.
СОЧИВО
Анатомска грађа сочива као дела оптичког органа вида. Хистолошка грађа сочива као дела оптичког органа вида.
Метаболизам сочива као дела оптичког органа вида. Биохемизам сочива као дела оптичког органа вида. Презбиопија као дела оптичког органа вида. Поремећаји акомодације као дела оптичког органа вида.
СТАКЛАСТО ТЕЛО КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА
Анатомска подела и хистолошка грађа стакластог тела као дела оптичког органа вида. Функција стакластог тела као дела оптичког органа вида.
РЕТИНА КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА
Анатомски делови ретине као део оптичког органа вида. Хистолошка грађа ретине као део оптичког органа вида.
Функција штапића и чепића као дела оптичког органа вида. Функција периферног дела ретине као дела оптичког органа вида. Боја очног дна као део оптичког органа вида. Папила видног живца као дела оптичког органа вида. Макуларни предео као део оптичког органа вида. Периферни делови ретине као дела оптичког органа вида.
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА
Субјективна метода испитивања оптичког склопа органа вида. Објективна метода испитивања оптичког склопа органа вида.
ВИДНО ПОЉЕ, АДАПТОМЕТРИЈА КАО ДЕО ИСПИТИВАЊА ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА
Адаптометрија као део испитивања оптичког склопа органа вида. Методе испитивања адаптације као део испитивања оптичког склопа органа вида. Апарат за испитивање адаптације као део испитивања оптичког склопа органа вида. Тумачење резултата као део испитивања оптичког склопа органа вида.
КОЛОРНИ ВИД КАО ДЕО ИСПИТИВАЊА ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА
Методе испитивања колорног вида као део испитивања оптичког склопа органа вида. Тумачење резултата као део испитивања оптичког склопа органа вида.
ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЈА – ЕРГ
Апарат за испитивање ЕРГ – а као део испитивања оптичког склопа органа вида. Тумачење резултата као део испитивања оптичког склопа органа вида.
СТРАБИЗАМ
Функција и инервација спољашњег мишића ока као дела покретачког апарата оптичког органа вида.
Поремећаји функције мишића покретача очне јабучице као дела покретачког апарата оптичког органа вида.
СТРАБИЗАМ II ДЕО
Клинички облици поремећаја покретачког апарата оптичког органа вида
НЕУРООФТАЛМОЛОГИЈА
Делови видног пута као саставни део оптичког апарата органа вида
ЗАКОНИ ОПТИКЕ
Физичка природа светлости. Закон рефлексије. Закон преламања светлости. Физичке особине интерференције светлости. Системи посматрања интерференције. Хајгенсова теорија светлости. Системи за посматрање. Максвелова теорија електромагнетних таласа. Планкова теорија светлости. Двојна природа светлости. Дисперзија светлости (емисијски и апсорпцијски спектри). Примена дисперзије светлости (спектралне анализе, спектроскоп). Опште о условима светлосног зрачења. Врсте светлосног зрачења. Примена зрачења материјала у техници.

 

ОПТОМЕТРИЈА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У РЕФРАКЦИЈУ
Физички закони о преламању светлости. Састав беле светлости. Физичке особине светлости различите таласне дужине.
ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА
Особине оптичких тела – сочива. Конструкција лика, предмета чији су крајњи зраци преламања кроз сочиво.
РЕФРАКЦИЈА ОКА
Дефинисање физичких закона при преламању светлости кроз око. Поремећај рефракције.
ЕМЕТРОПИЈА
Дефинисање еметропног ока. Однос дужине ока и преломне моћи ока у еметропији.
ХИПЕРМЕТРОПИЈА
Дефиниција стања хиперметропије. Однос преломне моћи ока. Дужина ока код хиперметропије.
АФАКИЈА
Рефракционо стање ока коме недостаје сочиво. Корекција афакије.
МИОПИЈА
Дефиниција клиничког стања миопије. Аксијална миопија. Преломна миопија. Клиничке промене на очном дну код средње и високе миопије. Методе корекција средње и високе миопије.
АСТИГМАТИЗАМ
Дефиниција рефракционог стања ока са присутним астигматизмом. Корекција астигматизма.
ПСЕУДОФАКИЈА
Дефинисање стања ока у које је уграђено вештачко сочиво. Корекција псеудофакије код неадекватног рефракционог стања ока.
АКОМОДАЦИЈА
Дефиниција појма акомодације. Спазам акомодације. Парализа акомодације.
СУБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA
Субјективно одређивање visusa. Дефиниција врста оптотипа. Дефинисање угла сепарације. Дефинисање угла minimum visibile. Дефинисање угла cognosibile (распознавање облика).
Пробни сет. Пробни оквир. Услови под којима се одређује видна оштрина. Тумачење резултата добијених субјективном методом одређивања видне оштрине.
ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA
Кератометрија. Оптичка рефрактрометрија. Ауторефрактометрија.
Офталмоскопија у усправној слици. Офталмоскопија у индиректној (обрнутој) слици скијаскопија.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА
Основни принципи преписивања наочара. Основни принципи преписивања наочара код хиперметропије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД ХИПЕРМЕТРОПИЈЕ
Основни принципи преписивања наочара код хиперметропије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД МИОПИЈЕ
Принцип преписивања наочара код мале, средње и високе миопије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД АСТИГМАТИЗМА И АФАКИЈЕ
Основни принципи преписивања цилиндричних сочива. Основни принцип корекције ока без природног сочива.
ВРСТЕ СОЧИВА
Сабирна сочива. Расипна сочива. Цилиндрична сочива.
ПРИЗМЕ
Основни принципи деловања призме. Принцип преписивања призми.
РАМ
Улога рама на комфор вида. Рамови за посебне намене. Врсте рама.
РЕКЛАМАЦИЈЕ НА НАОЧАРЕ
Оправдане рекламације на наочаре које нису добро преписане. Рекламације на наочаре које су коректно урађене.
СУБНОРМАЛАН ВИД
Дефинисање субнормалног вида. Средства за корекцију субнормалног вида. Савети за професионалну оријентацију код особа са субнормалним видом.
РЕФРАКЦИОНА ХИРУРГИЈА
Радијална кератектомија. Епикерактофакија. Егзајмер ласер. Епикератологија.

 

КОНТАКТНА СОЧИВА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У КОНТАКТНА СОЧИВА
Историја увођења контактних сочива у корекцији рефракционих грешака.
КОНТАКТНА СОЧИВА – ТЕРМИНОЛОГИЈА
Тврда контактна сочива (ПММА, ГПС). Мека контактна сочива. Тврда гасно пропусна контактна сочива (ГПС).
ТВРДА, ГАС-ПРОПУСНА КОНТАКТНА СОЧИВА
Материјали од којих се праве гас-пропусна сочива. Индикација за примену гас-пропусних сочива.
ИНДИКАЦИЈА И КОНТРАИНДИКАЦИЈА
Контраиндикације за примену контактних сочива. Индикације за примену меких контактних сочива.
Индикације и контра индикације за примену посебних врста сочива.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА
Врсте меких контактних сочива. Подела меких контактних сочива према садржају воде. Подела меких контактних сочива према дифузном коефицијенту.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА И ПРОБЛЕМИ КОД НОШЕЊА
Едем епитела рожњаче. Микроцистична дегенерација епитела рожњаче. Папилитис гигатопапиларни. Акутна исхемија епитела рожњаче. Набори епитела рожњаче.
ИНФЕКЦИЈА КОД НОШЕЊА КОНТАКТНИХ СОЧИВА
Улкус рожњаче. Запаљенски процеси на вежњачи. Гљивичне инфекције ношења контактних сочива.
МЕХАНИЧКЕ И ОСМОТСКЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ
Тачкасте ерозије рожњаче. Ерозија рожњаче. Транзиторна замагљења вида као последица епителног едема рожњаче.
СПЕЦИЈАЛНЕ ВРСТЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА
Контактна сочива за корекцију кератоконуса. Контактна сочива за корекцију афакије. Терапијска контактна сочива. Естетска контактна сочива. Контактна сочива у боји.
КОРЕКЦИЈА ВИСОКЕ МИОПИЈЕ КОНТАКТНИМ СОЧИВИМА
Основни принципи корекције високе миопије контактним сочивима. Предност корекције високе миопије контактним сочивима у односу на ношење наочара.
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА
Средства за чишћење контактних сочива. Средства за дезинфекцију контактних сочива. Средства за држање контактних сочива. Средства за влажење контактних сочива.

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У МЕРЕЊА НА АПАРАТИМА И ИНСТРУМЕНТИМА У ОКРУЖЕЊУ ОПТОМЕТРИЈЕ
Мерења кератометријских вредности. Мерења пупиларне дистанце. Мерења дијаметра зенице. Мерење оптичког склопа органа вида ауторефрактометром. Мерење закривљености рожњаче аутокератометром и кератометром. Мерење закривљености рожњаче као дела оптичког склопа органа вида аутокератометром и кератометром. Мерење дебљине рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.
Мерење (помичним мерилом, дубиномером и микрометром) димензија на различитим машинским елементима са различитим тачностима мерења.
Уређај за мерење висине лука када се подешава на мерни сат, обележја уређаја, размак између шиљака или куглица. Очитавање вредности висине лука.
Прорачун радијуса сферне плоче. Мерење висине лука у првом главном пресеку. Прорачун радијуса лука кружнице. Очитавање вредности висине лука у другом главном пресеку. Прорачун радијуса ротације.
ПАРАМЕТРИ РОЖЊАЧЕ КАО ДЕЛА ОПТИЧКОГ СИСТЕМА ОРГАНА ВИДА
Параметри рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.
СОЧИВО
Процена положаја сочиво у оптичком склопу органа вида. Провера исправности површина сферних сочива. Центрирање сферних сочива.
СУБЈЕКТИВНО МЕРЕЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА
Мерење оптичког склопа органа вида код нормалног органа вида. Мерење оптичког склопа органа вида код присутне далековидости. Мерење оптичког склопа органа вида код присутне кратковидости. Мерење оптичког склопа органа вида код присутног астигматизма. Грешке при мерењу. Мерни уређаји и инструменти. Грешке при мерењу.
ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА
Кератометрија. Извођење поступка скијаскопија. Мерење оптичког склопа органа вида ауторефрактрометром. Мерење оптичког склопа органа вида оптичким рефрактрометром. Мерење оптичког склопа органа вида прегледом задњег дела органа вида. Мерни уређаји и инструменти. Грешке при мерењу.
ИЗДАВАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ НАОЧАРА
Принцип и потребни критеријуми за исправно издавање налога за израду наочара код присутне поремећености оптичког склопа органа вида.
УВОД У ПРАКТИЧНИ ДЕО КОНТАКТНИХ СОЧИВА
Упознавање са врстама контактних сочива.
ТВРДА КОНТАКТНА СОЧИВА
Упознавање са тврдим контактним сочивима ПММА и ГПС. Начин фитовања. Флуоросцеински тест. Израда налога за ПММА и ГПС контактна сочива.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА
Упознавање са меким контактним сочивима. Начин подешавања налегања меких контактних сочива.
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА
Упознавање са средствима за одржавање контактних сочива.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОПТОМЕТРИСТЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Планирање процеса рада и припрема за рад.
Дефинисање дневног плана рада, редоследа радних операција и вршење поделе радних задатака према извршиоцима.
Припрема и провера апарата и опреме и њихове функције.
Мерење јачине диоптрије.
Постављање пробног оквира и његово подешавање.
Извршавање пробе са пробним стаклима.
Одређивање кератометријских вредности рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.
Циклоплегија и одређивање ауторефрактометријских вредности.
Одређивање оптичког склопа органа вида стенопеичким отвором.
Одређивање оптичког склопа органа вида офталмоскопом.
Мерење оптичког склопа органа вида без присутног астигматизма.
Мерење оптичког склопа органа вида са присутним астигматизмом.
Мерење угла оптичког склопа органа вида са присутним астигматизмом.
Мерење диоптријских вредности бифокалних сочива
Мерење висине сегмента за близину на глави пацијента.
Мерење и центрирање трифокалних сочива.
Одређивање врсте сферних и астигматских стакала.
Одређивање потребе за механичком заштитом, за регулисањем количине светлости и заштитом од зрачења.
Утврђивање квалитета стакала и сугерисање произвођача стакала.
Утврђивање врсте материјала диоптријских стакала.
Одређивање пупиларне и вертекс дистанце:
– одређивање пупиларне дистанце лењиром, дигиталним пупилометром, ауторефрактометром, пробним оквиром и помичним мерилом;
– одређивање вертекс дистанце пробним оквиром и лењиром;
– издавање налога за израду наочара са подацима о пупиларној и вертекс дистанци.
Одређивање параметара контактних сочива.
Субјективно и објективно мерење оптичког склопа органа вида.
Мерење кератометријских вредности.
Одређивање врсте контактних сочива.
Одређивање базне кривине, дијаметра и дебљине контактних сочива.
Одређивање квалитета и количине сузног филма.
Одређивање врсте сочива према дужини ношења.
Поручивање контактних сочива према задатим параметрима.
Обучавање пацијента за руковање и одржавање контактних сочива.
ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Појам и намена оптичких инструмената. Подела. Функција оптичких и механичких делова.
Примена правоугле призме и њено пресликавање на неколико објеката из оптичке праксе.
Примена Кеплеровог или астрономског телескопа и његово коришћење на неколико објеката из оптичке праксе. Галилејев телескоп. Кеплеров телескоп. Њутнов телескоп. Казегранов телескоп. Грегоријев телескоп. Примена оптичког система са електрооптичким претварачима и појачивачима слике и његовог коришћења на неколико објеката из оптичке праксе. Примена колиматора.
Примена једноставног појачала и њихово коришћење на неколико објеката из оптичке праксе. Примена Кохлерове расвете. Примена микрографије и њено коришћење на неколико објеката из оптичке праксе. Примена дијапројектора и његово коришћење у пракси. Примена епипројектора и његово коришћење у пракси. Примена Абеовог рефрактометра. Примена Пулфрицовог рефрактометра.