Техничар вуче

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарство и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Биологија *
15. Устав и права грађана *
16. Основи саобраћаја и транспорта *
17. Основи електротехнике *
18. Техничко цртање са нацртном геометријом *
19. Техничка механика *
20. Железничка постројења * *
21. Информациони системи железнице *
22. Организација железничког саобраћаја * * *
23. Служба вуче * *
24. Кочнице и кочење * *
25. Вучена возила *
26. Електрични уређаји * * *
27. Вучна возила * * *
28. Изборна технологија рада (електро или дизел) *
29. Практична настава * *