Техничар вуче

Техничар вуче, управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Он је дужан да припреми возило за експлоатацију, да одржава његову техничку исправност, да управља вучним возилом током вожње и поштује прописе и наређења која му се преносе сигнално- сигурносним и телекомуникационим уређајима, да врши надзор над помоћником машиновође и лицима која се налазе на обуци. Ово динамично занимање је веома одговорно али и тражено у Европи и свету.

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарство и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Екологија и заштита животне средине *
15. Основи саобраћаја и транспорта *
16. Основи електротехнике   *    
17. Техничко цртање са нацртном геометријом *      
18. Техничка механика *      
19. Железничка постројења   * *  
20. Информациони системи железнице   *    
21. Организација железничког саобраћаја   * * *
22. Служба вуче     * *
23. Кочнице и кочење     * *
24. Вучена возила     *  
25. Електрични уређаји   * * *
26. Вучна возила * * *  
27. Изборна технологија рада (електровуча)       *
28. Практична настава   * *  


Назад на списак образовних профила