Одељења

ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2017/ 2018. ГОД.

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
I-1 Техничар оптике Вујаклија Љиљана
I-2 Техничар за компјутерско управљање Ранђеловић Лидија
I-3 Индустријски механичар Милошевић Славиша
I-4 Бравар- заваривач Цветковић Зорица
Оператер машинске обраде
I-5 Бравар Манић Марина
II-1 Техничар оптике Радојковић Нада
II-2 Техничар вуче Филиповић Иван
II-3 Техничар за компјутерско управљање Новић Снежана
II-4 Индустријски механичар Нешић Иван
II-5 Бравар Симоновић Зоран
III-1 Техничар оптике Анђелковић Љиљана
III-2 Саобраћајно- транспортни техничар Величковић Бојан
III-3 Техничар за компјутерско управљање Цвијић Мирјана
III-4 Машински техничар за репаратуру- оглед Антић Игор
III-5 Бравар Милићевић Гордана
IV-1 Техничар оптике Милићевић Ивана
IV-2 Саобраћајно- транспортни техничар Станковић Владимир
IV-3 Техничар за компјутерско управљање Петковић Весна