ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија     *  
4. Филозофија       *
5. Историја * *    
6. Музичка уметност   *    
7. Ликовна култура *      
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *      
11. Географија *      
12. Физика * *    
13. Хемија *      
14. Биологија *      
15. Устав и права грађана       *
16. Машински материјали *      
17. Техничко цртање *      
18. Машински елементи   *    
19. Технологија обраде *      
20. Електротехника   *    
21. Основе компјутерске графике   *    
22. Рачунари у оптици     *
23. Оптика   *  *
24. Оптички материјали   *    
25. Оптичка мерења   *    
26. Оптички инструменти     *  
27. Оптика наочара       *
28. Офталмолог       *
29. Фотографија     *  
30. Дизајн   *    
31. Организација рада       *
32. Практична настава * * * *