Оператер машинске обраде резањем

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ израђује машинске делове на алатним машинама (стругови, глодалице, брусилице) и на компјутерски управљаним (CNC) машинама. Он користи техничко-технолошку документацију, обавља све припреме машина, алата и прибора потребних за израду предмета, управља машинама, мери и контролише предмете у производном процесу и решава проблеме који се јављају на радном месту.

 

Ред.

број

Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * * *
5. Историја *
6. Рачунарство и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и заштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Грађанско васпитање/ Верска настава * * *
11. Техничко цртање *
12. Машински материјали *
13. Техничка механика *
14. Технологија ручне и машинске обраде *
15. Ручна и машинска обрада *
16. Машински елементи *
17. Техничка физика *
18. Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама * *
19. Машинска обрада на конвенционалним машинама * *
20. Технологија машинске обраде на нумерички управљаним машинама *
21. Машинска обрада на нумерички управљаним машинама *
22. Предузетништво *
23. Изборни предмет према програму образовног профила * *

Назад на списак образовних профила